Prosíme, aby jste při nové registraci postupovali dle manuálu. Především vyplňujte Jméno v celé jeho pravdivé podobě a do závorky uveďte název skupiny: Příklad: Franda Vomáčka (Čtrnáctka)
Interní
Skupina Kořes

Skupina Kořes sdružuje děti školního věku; mládež a dospělí se na činnosti podílejí hlavně jako vedoucí, ale občas mají i vlastní akce. Děti vedeme k tomu, aby si samy dokázaly zabalit na výlet, neztratily se na horách, uměli kopnout do míče… Nesnažíme se z každého vychovat Rosického nebo Hilgertovou, ale nabízíme možnost vyzkoušet si spoustu druhů sportu, užívat si skoro každý víkend přírody, nabízíme dobrou partu, ve které platí NEMYNASE (NEmysli NA SEbe). Děti se u nás naučí samostatnosti, spolupráci v týmu, tvořivému myšlení a spoustě dalších praktických věcí do života.

 

Skupina sestává ze tří oddílů. Pramínek a Paprsek mají turistické zaměření a chodí do nich mladší děti. Pro starší děti je vodácký oddíl Práčata. Všechny naše oddíly jsou smíšené, pro holky i kluky. Moc si nepotrpíme na kroje a na píšťalky, čímž se asi trochu lišíme od jiných spolků. Stanovy našeho sdružení nám v těchto věcech ponechávají volnost a tak si o nich vedoucí a děti v oddílech rozhodují sami.

Členství ve skupině je velmi levné, protože velkou část nákladů na vybavení, klubovnu ale i příspěvků na akce se nám daří pokrýt z různých dotačních programů na podporu dětí a mládeže.

Vedení skupiny dbá na to, aby všichni vedoucí byli patřičně pro svou činnost proškoleni a také na to, aby naše akce vyhověly stále přísnějším (zejm. hygienickým) předpisům, kterými nám „pomáhají“ naši poslanci a úředníci.

 

Aktuální informace naleznete na stránkách skupiny Kořes na adrese www.kores.cz

IMG_20111214_18...
P1000105
P1000663
P1020324
P1020345
P1020697
P1020698
P1020730
P1020731
P1020779
P1020783
P1020875
P1030100
P1030104
P1040948
P1040961
P1040967
P7110245
P7110247
P7160439
P7300481