Prosíme, aby jste při nové registraci postupovali dle manuálu. Především vyplňujte Jméno v celé jeho pravdivé podobě a do závorky uveďte název skupiny: Příklad: Franda Vomáčka (Čtrnáctka)
Interní
Skupina čtrnáctka (,,14")

ctrnactka_logoSkupina Čtrnáctka sdružuje v současnosti 7 dětských zájmových oddílů a 4 kluby pro mládež a dospělé. Zaměření oddílů je různorodé, nabízející dětem širokou škálu aktivit, zahrnující nejrůznější hry, sporty, tvůrčí činnosti, turistiku, táboření, pobyt v přírodě a mnohé další.

Vedoucí se v oddílech snaží naplňovat dlouhodobý výchovný program, realizovaný na každotýdenních schůzkách, víkendových výpravách a především na letních táborech. Cílem tohoto programu je zprostředkovat dětem maximum zážitků, předat zkušenosti a pomoci jim při hledání vlastních schopností a skrytých rezerv. Vše v míře odpovídající věku a individuálním schopnostem každého dítěte. Zejména je kladen důraz na komunikaci a společné soužití. Děti v oddílech a na táborech většinou nejsou rozděleny podle věku a většina programů neprobíhá v pevně daných, neměnných skupinách. Všechny děti, mladší i starší, se tak dobře poznají a učí se vzájemně respektovat.

Vedení skupiny klade důraz na vzdělávání vedoucích a instruktorů, což je realizováno pomocí několika úrovní školení (kurz první pomoci ZDrSEM, kurz pro hlavní vedoucí táborů, školení instruktorů, kvalifikace vedoucích a v neposlední řadě každoroční prozkušování všech vedoucích a instruktorů v oblasti zdravovědy a bezpečnosti práce s dětmi).

Skupina se aktivně snaží podporovat komunikaci a předávání zkušeností mezi jednotlivými oddíly a udržovat společné hodnoty, cíle a svou specifickou kulturu. Pořádá proto různá pracovní setkání vedoucích, společně spravuje skupinovou chatu a každý rok organizuje několik celoskupinových setkání pro dospělé i děti, například cyklistický závod, společné hry po Praze či velikonoční táboření v indiánských týpí. Nejvýznamnější kulturní událostí Čtrnáctky je divadlení festival, pořádaný každé dva roky, kde společně vystupují se svými autorskými představeními dětské oddíly, kluby mládeže a dospělých i pozvaní amatérští divadelníci z jiných organizací, a které se pravidelně stává příležitostí pro setkání současných členů skupiny všeho věku s rodiči dětí, přáteli či bývalými členy, kteří často zachovávají skupině přízeň.


Více informace o skupině Čtrnáctka a oddílech naleznete na adrese www.ctrnactka.cz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16