Prosíme, aby jste při nové registraci postupovali dle manuálu. Především vyplňujte Jméno v celé jeho pravdivé podobě a do závorky uveďte název skupiny: Příklad: Franda Vomáčka (Čtrnáctka)
Interní
Skupiny
Skupina čtrnáctka (,,14")

ctrnactka_logoSkupina Čtrnáctka sdružuje v současnosti 7 dětských zájmových oddílů a 4 kluby pro mládež a dospělé. Zaměření oddílů je různorodé, nabízející dětem širokou škálu aktivit, zahrnující nejrůznější hry, sporty, tvůrčí činnosti, turistiku, táboření, pobyt v přírodě a mnohé další.

Vedoucí se v oddílech snaží naplňovat dlouhodobý výchovný program, realizovaný na každotýdenních schůzkách, víkendových výpravách a především na letních táborech. Cílem tohoto programu je zprostředkovat dětem maximum zážitků, předat zkušenosti a pomoci jim při hledání vlastních schopností a skrytých rezerv. Vše v míře odpovídající věku a individuálním schopnostem každého dítěte. Zejména je kladen důraz na komunikaci a společné soužití. Děti v oddílech a na táborech většinou nejsou rozděleny podle věku a většina programů neprobíhá v pevně daných, neměnných skupinách. Všechny děti, mladší i starší, se tak dobře poznají a učí se vzájemně respektovat.

 
Skupina Kořes

Skupina Kořes sdružuje děti školního věku; mládež a dospělí se na činnosti podílejí hlavně jako vedoucí, ale občas mají i vlastní akce. Děti vedeme k tomu, aby si samy dokázaly zabalit na výlet, neztratily se na horách, uměli kopnout do míče… Nesnažíme se z každého vychovat Rosického nebo Hilgertovou, ale nabízíme možnost vyzkoušet si spoustu druhů sportu, užívat si skoro každý víkend přírody, nabízíme dobrou partu, ve které platí NEMYNASE (NEmysli NA SEbe). Děti se u nás naučí samostatnosti, spolupráci v týmu, tvořivému myšlení a spoustě dalších praktických věcí do života.

 
Modřanská trojka

Dětská skupina Modřanská Trojka funguje v Modřanech již od roku 1973. Modřanská trojkaVedoucí a instruktoři se snaží o to, aby děti trávily svůj volný čas smysluplným způsobem. Snažíme se o to, aby děti poznaly samy sebe, své kamarády a dokázaly respektovat přírodu.

 
Stará Ves

finalni_logo_Kondor_stara_vesČlenstvím na skupině prošlo již několik generací dětí, mnohé se pak zapojily do činnosti jako vedoucí. Činnost skupiny byla a nadále je orientována na turistiku, táboření a pobyt v přírodě. Během roku pořádáme zájezdy do různých známých a méně známých lokalit. Trasa bývá přizpůsobena pro náročnější a zdatnější turisty, ale i pro malé děti. Jako příklad můžeme jmenovat : Výstup na Králický Sněžník, Cesta k pramenům řeky Visly, Za poznáním Hrčavy, Návštěvy Vršatských Bradel.

 
Skupina Odvážných

Skupina Odvážných funguje již řadu let a její hlavní činností je práce s dětmi ve věku 8-15 let. Ve volném čase pořádáme schůzky, výlety a letní tábory. Na schůzkách děti učíme tábornickým dovednostem, které pak využívají na výletech do přírody nebo na letních táborech, hrajeme společenské a sportovní hry. Již rok funguje při naší skupině cyklistický kroužek, který pořádá výlety na jízdních kolech.

 
Skupina ŠÁN

cerny_sanSkupinu ŠÁN tvoří šest dětských vodáckých oddílů, které se formou vodáckého výcviku zabývají volným časem dětí a mládeže. Jejími členy je cca 120 dětí ve věku od 8 do 15 let, o které se stará 45-ti členný kolektiv dospělých. Náplní oddílového života je základní vodácký výcvik, který probíhá zejména na tzv. devítikanoích, zpestřený o další typy lodí - především deblovky, kajaky a singlovky, ale i plachetnice nebo motorové lodě.

 
Skupina Úplněk

Skupina Úplněk vznikla v roce 1990, v době vzniku měla 3 oddíly a okolo 90 aktivních členů. Od svého vzniku se zaměřuje převážně na turistiku, ale děti se učí i jiné dovednosti – sportovní, přírodovědní, tábornické atd. V současné době má skupina pouze jeden oddíl, který se schází nepravidelně 1 – 2x měsíčně, většinou o víkendu u vedoucího skupiny, protože skupina přišla o původní možnost schůzek v ZŠ.

 
Skupina Úsvit

Skupina Úsvit byla založena v roce 1990 na Praze 4. V roce 1996 zahájila svou pravidelnou na Stodůlkách v Praze 13.

Základními články jsou tři dětské oddíly Sekvoj, Kentaur a Ještěrky. Hlavní zaměření činnosti je na turistiku a sport. Skupina má vlastní táborovou základnu v Železnici, na které pravidelně pořádá letní tábory již od roku 1991.

 
Vesmír Praha

Oddíl Desítka Skupiny Vesmír byl založen v roce 1980. V začátcích byl zaměřen především na sportovní střelbu ze vzduchovek. Odtud název Desítka, který měl symbolizovat, že jeho členové nikdy neminou střed terče. Zakládajících členů bylo taky deset. Oddíl se rozrůstal a činnost se změnila na turistiku, táboření a sport.

 
Vesmír Bolatice

Na našich pravidelných sobotních schůzkách učíme děti znát přírodu, učíme se základům lesní moudrosti, uzlování, šifrování, ale i dalším věcem, které jsou potřebné pro praktický život, např. první pomoc. Hrajeme nejrůznější hry, ať už bojové nebo i ty, ve kterých se dá naučit leccos z výše uvedeného. Jednou za čas strávíme na turistické základně i noc, do které může být zapletena stezka odvahy , popř. nějaká hra. Oddílové noclehy probíhají i v případě vánoční nadílky.